สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Office of Educational Technology

มุ่งความเป็นเลิศในการพัฒนาสื่อในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อการศึกษา

STOU Channel

รายการที่น่าสนใจ

FM Sukhothai

ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง FM Sukhothai คลื่น FM 90.75 และ AM 1467 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-8.40 น. และวันพุธ-ศุกร์ เวลา 16.00-16.40 น.

กฎหมายเพื่อประชาชน

รับชมรายการโทรทัศน์ “กฎหมายเพื่อประชาชน” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.00-07.30 น. สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel on YouTube

Green Focus

รับชมรายการโทรทัศน์ “Green Focus” ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00-07.30 น. สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel on YouTube

STOU Media Application

สื่อการเรียนการสอนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแอปพลิเคชัน ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยดาวน์โหลดผ่าน Play Store และ App Store ค้นหาคำว่า STOU Media แล้วติดตั้ง นักศึกษาจะไม่พลาดรายการสด สื่อการศึกษาของ มสธ. และสามารถดูรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลา

สทศ. บริการ