You are currently viewing คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

Post List #2

OUK

คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. เข้าร่วมงาน Computex 2024 และศึกษาดูงานที่ Open University of Kaohsiung (OUK) ประเทศไต้หวัน 4-7 มิ.ย. 67

patthananJun 11, 20242 min read

เมื่อวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2567 คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมงาน Computex 2024 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งงาน Computex เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง โดยมีการอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ AI การเชื่อมต่อขั้นสูง และการเคลื่อนไหวแห่งอนาคต โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์การแสดงสินค้า Taipei Nangang Exhibition Center (TaiNEX) ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2567 พร้อมกันนี้คณาจารย์ได้เข้าร่วมฟัง Keynote Speaker ในหัวข้อ Intel Keynote และ Media Tek Keynote ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตแบบครบวงจร ครอบคลุมอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้Advanced Communication, E5G & 6G, Data CloudIndustry 4.0, Embedded Systems, IIOT SolutionsConsumer Electronics and Accessories, Touch Screen, Computer peripheralsSmart home and Entertainment,…

Social Share...
AI in education

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้”

patthananJun 10, 20241 min read

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญครู คณาอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้” ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 เวลา 9.00 – 12.00 สมัครเข้าร่วมในรูปแบบ onsite และ online ได้ที่นี่ >> www.stou.ac.th/link/dipFH(หมดเขตรับสมัคร 18 มิ.ย.67 รับจำนวนจำกัด เพียงรูปแบบละ 40 ท่าน เท่านั้น !!!)หลังจากสมัคร ทางผู้จัดงานจะรับส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมฯ ให้ภายในวันที่ 18 มิ.ย.67

Social Share...
การใช้ Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก

การใช้ Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก

panisaraMay 21, 20244 min read

การใช้ Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก อ.ดร. วชิระ พรหมวงศ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.      เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยี Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก ด้วยตนเอง เทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้านกราฟิกได้อย่างรวดเร็วบทนำ      ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี AI ได้ก้าวหน้าอย่างมากในหลายๆ ด้าน และหนึ่งในนวัตกรรมล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคือ Generative AI หรือ AI ที่สามารถสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตภาพกราฟิก เทคโนโลยีนี้ได้เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักออกแบบ ศิลปิน และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านภาพนิ่งความหมายของ Generative AI สำหรับการผลิตภาพกราฟิก   …

Social Share...
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างโมเดลใบหน้า-เสียง ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างโมเดลใบหน้า-เสียง ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

panisaraMay 21, 20244 min read

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างโมเดลใบหน้า-เสียง ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กิตติพันธ์ นาคมงคลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจัทัลเพื่อการศึกษาทางไกล      เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่เพียงแค่ในภาคอุตสาหกรรมหรืองานวิจัย แต่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพและกิจกรรม รวมถึงการศึกษา หนึ่งในเทคโนโลยี AI ที่น่าสนใจคือ Deepfake ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ภาพที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deep Learning สร้างเป็น Deepfake อาจารย์พี่ฉั่ง รายการ “สุขใจไฮเอจ” ช่วง “รู้ทันไอที”ความหมายและลักษณะของเทคโนโลยี Deepfake      Deepfake เป็นเทคโนโลยีลอกเลียนแบบบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่อาศัยหลักการของ Deep Learning เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องอย่างหนึ่งในสาขาปัญญาประดิษฐ์ ที่สอนให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลและเรียนรู้ข้อมูลเหมือนการทำงานของเซลล์สมองมนุษย์ เมื่อป้อนข้อมูลเข้าไป…

Social Share...
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

panisaraApr 29, 20241 min read

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสตูดิโอทีวี 4 ชั้น 1 อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC)

Social Share...

คณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล”

 

อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล” มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ในการประชุมคณาจารย์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการนำงานความรู้จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติและการใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนบนระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัย

Social Share...