คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนกุมุทมาส กว่า 20 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อาคาร EBPC เพื่อเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในกิจกรรม การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ STOU CHANNEL มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,…

0 Comments

คณาจารย์จาก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ณ อาคาร EBPC เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยาย โดยมี รองศาสตราจารย์อภิญญา…

0 Comments