ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายนำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมสถานี STOU CHANNEL

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางชลธิชา อนุมาณราชธน นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนายกิตติพันธ์ นาคมงคล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นตัวแทนศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ ให้การตอนรับคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเยี่ยมชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL) โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตรายการโทรทัศน์, การสร้างสรรค์งานวิดีโอ และระบบจัดการสื่อการสอนในรูปแบบภาพและเสียง ของทั้งสองมหาวิทยาลัย

Continue Reading

ศึกษาดูงาน Infocomm SOUTH EAST ASIA

บุคลากรฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้ไปศึกษาดูงาน Infocomm SOUTH EAST ASIA เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 โดยงาน InfoComm Southeast Asia (IFSEA) จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในงานมีการแสดงเทคโนโลยีภาพและเสียงแบบบูรณาการระดับมืออาชีพ และพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาพและเสียงจากทั่วภูมิภาค

Continue Reading