มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชม อาคาร EBPC

You are currently viewing มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชม อาคาร EBPC

ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าคณะดูงานจะได้รับความรู้จากฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และทางฝ่ายยินดีที่จะต้อนรับในการดูงานครั้งต่อไป

Leave a Reply