คณะทำงานเข้าร่วมการสัมมนาโดย Kramer Electronics Asia Pacific – Thailand เรื่อง “Redefine The Future of Audio-Visual Experience”

You are currently viewing คณะทำงานเข้าร่วมการสัมมนาโดย Kramer Electronics Asia Pacific – Thailand เรื่อง “Redefine The Future of Audio-Visual Experience”

ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการสัมมนาโดย Kramer Electronics Asia Pacific – Thailand เรื่อง “Redefine The Future of Audio-Visual Experience” ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับความรู้จากทาง Kramer ในเรื่อง Solution ใหม่ๆที่นำมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น Sierra Multiviewer สำหรับ จอ LED Wall, KDS-7 ผลิตภัณฑ์ AVoverIP ใน series ใหม่ และ สินค้ากลุ่ม UCC Device รวมไปถึงระบบบริหารจัดการ Meeting อย่าง quicklaunchTM

Leave a Reply