ผู้บริหารและอาจารย์จากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผู้บริหารและอาจารย์จากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL) รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีนายอภิวันท์ เจริญลาภ เลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และผู้บริหารจากศูนย์/ฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงถึงแสดงการสาธิตเทคนิคการใช้งานห้องบันทึกเสียง ห้องสตูดิโอ และงานผลิตรายการโทรทัศน์จากเจ้าหน้าที่ของสถานี การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การบริหารจัดการสื่อ และการให้บริการต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย…

Continue Readingผู้บริหารและอาจารย์จากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

คณะทำงานเข้าร่วมการสัมมนาโดย Kramer Electronics Asia Pacific – Thailand เรื่อง “Redefine The Future of Audio-Visual Experience”

ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการสัมมนาโดย Kramer Electronics Asia Pacific – Thailand เรื่อง "Redefine The Future of Audio-Visual Experience" ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับความรู้จากทาง Kramer ในเรื่อง Solution ใหม่ๆที่นำมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น Sierra Multiviewer สำหรับ จอ LED…

Continue Readingคณะทำงานเข้าร่วมการสัมมนาโดย Kramer Electronics Asia Pacific – Thailand เรื่อง “Redefine The Future of Audio-Visual Experience”

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชม อาคาร EBPC

ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าคณะดูงานจะได้รับความรู้จากฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และทางฝ่ายยินดีที่จะต้อนรับในการดูงานครั้งต่อไป

Continue Readingมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชม อาคาร EBPC