การให้บริการ (My Services)

นอกเหนือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ยังให้การบริการแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกในหลาย ๆ ด้าน
เช่น การรับจ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และรายการโทรทัศน์ การให้เช่าพื้นที่สตูดิโอ การให้เช่าทีมถ่ายทำนอกสถานที่ เป็นต้น 

Studio Tv 1

ถ่ายทำในระบบ High definition [HD}
-ขนาดพื้นที่สตูดิโอ 237 ตารางเมตร
-กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ 3 กล้อง
-มีเครนสำหรับถ่ายภาพมุมสูง
-ไมโครโฟน 4 ตัวMixer ขนาด 32 CH
-ระบบบันทึกแบบ Flie base format: XD CAM HD422

Studio TV 3

ถ่ายทำในระบบ HD
– ขนาดพื้นที่สตูดิโอ 118 ตารางเมตร
– กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ 3 กล้อง
– ไมโครโฟน 2 ตัว
– Mixer ขนาด 24 CH
– ระบบบันทึกแบบ Flie base format: XD CAM HD422
st2

Studio TV 2

ถ่ายทำในระบบ High definition [HD]
– ขนาดพื้นที่สตูดิโอ 118 ตารางเมตร
– กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ 3 กล้อง
– ไมโครโฟน 2 ตัว
– Mixer ขนาด 12 CH
– ระบบบันทึกแบบ Flie base format: XD CAM HD422
1549611396548

STUDIO TV 4

ถ่ายทำในระบบ Hight definition HD)
-ขนาดพื้นที่สตูดิโอ 297 ตารางเมตร
-กล้องถ่ายโทรทัศน์ 3 กล้อง
-ไมโครโฟน 4 ตัว -Mixer ขนาด 32 ch
-ระบบบันทึกเทปแบบ File base format:XD CAM HD422
rd

Radio Room 5 ห้อง

ให้บริการบันทึกเสียง และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

รถ OB Van

ให้บริการบันทึกรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ ด้วยระบบ High definition
– กล้องโทรทัศน์ 3 กล้อง
– Switcher 16 ch.

ทีมถ่ายทำนอกสถานที่

ให้บริการบันทึกรายการโทรทัศน์นอกสถานที่
ด้วยระบบ High definition
– กล้องโทรทัศน์ 1 กล้อง
– ไมโครโฟน
– ชุดไฟ