You are currently viewing สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงนิทรรศกาลโชว์ผลงานการวิจัย 3 เรื่อง ในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 32

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงนิทรรศกาลโชว์ผลงานการวิจัย 3 เรื่อง ในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 32

  • Post author:
  • Post category:News

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงนิทรรศกาลโชว์ผลงานการวิจัย 3 เรื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่32 ที่จัดขึ้นเมื่อ 1-10 กรกฎาคม 2565 ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดย 1 ใน 3 โครงการ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อแสดงโชว์ผลงานของโครงการ คือ การพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยามเพื่อเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยมี อ.ดร วชิระ พรหมวงศ์ หัวโครงการ และผู้ร่วมโครงการ อีก 3 ท่าน คือ อ.ดร. พิมพ์ประภา พาลพ่าย อ.ดร. สืบวงศ์ ชื่นสมบัติ และ อ.ดร. สิริกัญญา มณีนิล สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโครงการได้ที่งานวันประมงน้อมเกล้า