การจัดการความรู้ในศูนย์ฯ รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงาน ประชุมทางวิชาการเรื่อง “World Conference on e-Education, e-Business and e-Commerce” (WC-EEE-22)

  • Post author:
  • Post category:News

รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงาน ประชุมทางวิชาการเรื่อง “World Conference on e-Education, e-Business and e-Commerce” (WC-EEE-22) ณ เมืองไครสต์เชิร์ช และศึกษาดูงาน Weta Workshop ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 9 กันยายน 2565 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงหลักการและทฤษฎีทางด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง สร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการในแวดวงธุรกิจและด้านการศึกษา (ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้…

Continue Readingการจัดการความรู้ในศูนย์ฯ รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงาน ประชุมทางวิชาการเรื่อง “World Conference on e-Education, e-Business and e-Commerce” (WC-EEE-22)

รศ. ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

  • Post author:
  • Post category:News

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2565 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา โดยบุคลากรดีเด่นนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า ตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมลันด้วยความดีงาม

Continue Readingรศ. ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัยแบบออนไลน์ เรื่อง “Social Media and Learning during COVID-19

  • Post author:
  • Post category:News

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัยแบบออนไลน์ เรื่อง "Social Media and Learning during COVID-19 ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "the 2022 International Conference on Open and Innovative Education (ICOIE 2022)" จัดโดย…

Continue Readingผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัยแบบออนไลน์ เรื่อง “Social Media and Learning during COVID-19