รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ

  • Post author:
  • Post category:News

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565  รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

Continue Readingรศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงนิทรรศกาลโชว์ผลงานการวิจัย 3 เรื่อง ในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 32

  • Post author:
  • Post category:News

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงนิทรรศกาลโชว์ผลงานการวิจัย 3 เรื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่32 ที่จัดขึ้นเมื่อ 1-10 กรกฎาคม 2565 ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดย 1 ใน 3 โครงการ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อแสดงโชว์ผลงานของโครงการ คือ การพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยามเพื่อเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยมี อ.ดร วชิระ พรหมวงศ์ หัวโครงการ และผู้ร่วมโครงการ อีก 3 ท่าน คือ อ.ดร. พิมพ์ประภา พาลพ่าย…

Continue Readingสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงนิทรรศกาลโชว์ผลงานการวิจัย 3 เรื่อง ในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 32

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ อ.ดร.นฤบดี วรรธนาคม สาขาวิทยาการจัดการ

  • Post author:
  • Post category:News

       สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ อ.ดร.นฤบดี วรรธนาคม สาขาวิทยาการจัดการ ในโอกาสเข้ารับประกาศนียบัตรในพิธีแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย…

Continue Readingสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ อ.ดร.นฤบดี วรรธนาคม สาขาวิทยาการจัดการ