เอกสารประกอบการบรรยายฯ “การเพิ่มสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน”

Download เอกสารประกอบการบรรยาย1. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล2. การใช้โปรแกรมบน Cloud เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน3. เทคนิคการใช้งาน PowerPoint ขั้นสูง4. การค้นหาสื่อภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons

Continue Readingเอกสารประกอบการบรรยายฯ “การเพิ่มสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน”