ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาพบประชาคมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้อำนวยการ สทศ. พบประชาคมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1

Continue Reading

การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “Edutainment โอกาสและความท้าทายของการศึกษาทางไกลในยุคดิจิทัล”

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 41 ปี สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดงานอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “Edutainment โอกาสและความท้าทายของการศึกษาทางไกลในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.ณ อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6 ห้อง 2605 - 2605/1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Applicationในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”

          คณาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชรและอาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ เป็นวิทยากร จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Applicationในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ให้แก่    ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย…

Continue Reading
Close Menu