อบรมโครงการ “การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress”

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสำนักคอมพิวเตอร์ วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ห้องอบรม2 สำนักคอมพิวเตอร์

Continue Readingอบรมโครงการ “การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress”

Tokyo University of Agricultural เยี่ยมชม STOU e-Learning

https://www.facebook.com/STOUeLearning/photos/ms.c.eJxFkdmRAzAIQzvaAXGZ~;hvLLATl940uYwiQERGqGV34wwKFe7f5~_wJH1DNUErj8KxxywGQVdhmRkyFOywDXA7GWpMXftghbalqshaFrcVrSVlEHoqZFuAO9LdyBVRgV~_lQzRfqAYADiLJ2TwZawN7XgxSTXopy~_oc5Qxxz5XWgkJtTOErXfEAztuRg4PVpGYdzRvQpmtC642tzX4vfaWvAI3GZHyAc~;jWo5.bps.a.2022654214499439/2022655551165972/?type=3&theater

Continue ReadingTokyo University of Agricultural เยี่ยมชม STOU e-Learning