คณะเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

https://www.facebook.com/STOUeLearning/photos/ms.c.eJxNksmNBTEIBTMasS~;5JzYCGvyvpQcU2ATIFolMYGQofzQAKJySEheQNzC7hCinpi6IoO4heiXaCV4QNiAPKFdTFtgS9uqhuSCcuyR8Eyhjygt0TOVMORrom4Jd4s80GnCe2EzJmyLUAOMl2pTPVMfUn~_ksFz~;rz8Xi1HXU6YnN~_gd8bhpj6oBZYmLmHyAHAkPSA1Gmoh4LoEw9vxM64CTsJWISuAmynKYvIZ2API96W~_TvKQvggDVlrGfwCPxASNZYwANegPMlou4B9q3vEGadSFmQ2sB27HxL329ZPbIAw5UENPj~_R5XAlPAlopv6jRVrjydm3j3IDoypvZJJiP0DdvqoVQ~-~-.bps.a.2013688452062682/2013689132062614/?type=3&theater

Continue Readingคณะเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน