การอบรมการเข้าใช้ระบบ STOU e-Learning สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา และ มหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 17,18, 24, 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดให้มีการอบรมการเข้าใช้ระบบ STOU e-Learning สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา และ มหาบัณฑิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

Continue Readingการอบรมการเข้าใช้ระบบ STOU e-Learning สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา และ มหาบัณฑิต