ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 นำ…

Continue Readingศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ KM: การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น

หลังจากศูนย์การเรียนการสอนทางอ…

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ KM: การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น