งานเกษียณอายุราชการบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ทา…

Continue Readingงานเกษียณอายุราชการบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2565

บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ Chatbot

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 บุ…

Continue Readingบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ Chatbot

นายจักรี สวัสดิมงคล เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

        เน…

Continue Readingนายจักรี สวัสดิมงคล เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565