โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล การออกแบบการให้บริการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ เพื่อรองรับนโยบายปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย

วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566…

Continue Readingโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล การออกแบบการให้บริการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ เพื่อรองรับนโยบายปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ ก1 ก2 ก3”

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย…

Continue Readingโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ ก1 ก2 ก3”

บุคลากรศูนย์ฯ เข้าอบรมเวิร์คช็อป หัวข้อ”เจาะลึกเครื่องมือ Microsoft สำหรับสถานศึกษาฉบับลงมือทำ”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566…

Continue Readingบุคลากรศูนย์ฯ เข้าอบรมเวิร์คช็อป หัวข้อ”เจาะลึกเครื่องมือ Microsoft สำหรับสถานศึกษาฉบับลงมือทำ”