โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบ LMS เพื่อการจัดการเรียนการสอน/การสอบออนไลน์

      ตามที่ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์และมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล” ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นั้น คณะศึกษาดูงานได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน e-Learning การบริหารจัดการและการ Config ระบบ LMS Moodle และ ระบบ LMS CANVAS การนำระบบ Moodle มาใช้ในการสอบออนไลน์ รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัยในการสอบออนไลน์ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้…

Continue Readingโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบ LMS เพื่อการจัดการเรียนการสอน/การสอบออนไลน์