STOU Media Application

สื่อการเรียนการสอนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแอปพลิเคชัน ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยดาวน์โหลดผ่าน Play Store และ App Store ค้นหาคำว่า STOU Media แล้วติดตั้ง นักศึกษาจะไม่พลาดรายการสด สื่อการศึกษาของ มสธ. และสามารถดูรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลา

STOU Channel

STOU Channel on YouTube

รายการเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร

ผลิตรายการโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) 
——————————————————————— 
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣ มสธ.◢ ได้ที่ ➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th ➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL 
———————————­————————————
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
———————————————————————

รายการเพื่อการศึกษา
สอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

ผลิตรายการโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) 
——————————————————————— 
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣ มสธ.◢ ได้ที่ ➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th ➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL 
———————————­————————————
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
———————————————————————

รายการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ผลิตรายการโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) 
——————————————————————— 
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣ มสธ.◢ ได้ที่ ➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th ➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL 
———————————­————————————
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
———————————————————————