ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Jun 27, 20241 min read

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Jun 27, 20241 min read

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Jun 26, 20241 min read

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพยลักษณ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้” (รูปแบบ On-site และ…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้” (รูปแบบ On-site และ…

Jun 26, 20242 min read

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้” ในรูปแบบ Online ผ่าน ZOOM meeting…