ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาพบประชาคมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาพบประชาคมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้อำนวยการ สทศ. พบประชาคมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1