ที่อยู่ติดต่อ

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ติดตามพวกเราได้ทาง:

นักศึกษา

บุคคลภายนอก

โทรศัพท์

+66 (2) 504 7304

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

การติดต่อวันเวลาราชการ

จันทร์-ศุกร์ : 8.30-16.30 น.