งานกราฟิกและถ่ายภาพ

 

 

ผลงานถ่ายภาพ

      อีกหนึ่งบริการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา คือ การถ่ายภาพ ของหน่วยถ่ายภาพ จากภาพเป็นเบื้องหลังการถ่ายภาพนิ่งที่ห้องสตูดิโอ การบริการของหน่วยถ่ายภาพจะบริการถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่ 

Cover-Logo