ฝึกงานกับเรา

ทำงานในแบบที่เป็นคุณ

ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาทุกท่านที่จะเข้ามารับประสบการณ์ใหม่ๆ
ได้ร่วมงานฝึกประสบการณ์และสร้างสรรค์สื่อดิจิตัลกับเรา

ผลงานนักศึกษาฝึกงาน

Button Eng-2