เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ และทีมถ่ายทำ

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ละหน่วยงาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 504 7307