You are currently viewing เทคโนโลยี AI เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษา: 5 โปรแกรม AI ที่ควรจับตามอง 

เทคโนโลยี AI เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษา: 5 โปรแกรม AI ที่ควรจับตามอง 

เทคโนโลยี AI เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษา: 5 โปรแกรม AI ที่ควรจับตามอง

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

      ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลากหลายแง่มุมของชีวิต การศึกษาเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับอิทธิพลจาก AI อย่างมาก โปรแกรมทางการศึกษาที่มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เสริม เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักการศึกษาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับบทเรียน และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยในบทความนี้จะขอนำเสนอภาพรวมของ 5 โปรแกรม AI ที่น่าจับตามองในแวดวงการศึกษา พร้อมทั้งเจาะลึกความสามารถและประโยชน์ของแต่ละโปรแกรมเพื่อเป็นแนวทางให้นักการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาได้ตัดสินใจเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม

Magic School

      Magic School คือ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีเป้าหมายช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาผ่านการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อตอบโจทย์ภาระงาน อาทิ
การวางแผนการเรียนการสอน และการประเมินผล แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ผสานรวมเข้ากับระบบการจัดการการเรียนรู้อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น รวมถึงมุ่งเน้นประเด็นเรื่องความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยได้มีการพิสูจน์ถึงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเหนื่อยล้าของครู และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่นักการศึกษา

ภาพที่ 1 รวม Tools ต่าง ๆ ในโปรแกรม Magic School

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการให้ AI ช่วยวางแผนการจัดการเรียนรู้ (ออกแบบการสอน)

Quizizz

      Quizizz คือเว็บไซต์ช่วยการเรียนรู้ ที่มีทั้งแบบทดสอบสนุกๆ บทเรียน และกิจกรรมโต้ตอบต่างๆ ครูสามารถสร้างบทเรียนได้เองตามต้องการ ให้นักเรียนได้ปรับแต่งตามลักษณะการเรียนรู้ของตนเอง แถมเว็บนี้ยังทำให้การเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยเกม กระดานคะแนน และยังใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ Quizizz มีการแสดงผลลัพธ์ให้ดูทันที ช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนรู้ว่าตรงไหนเข้าใจ ตรงไหนต้องพัฒนา เป็นเครื่องมือช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการให้ AI ช่วยสร้างข้อคำถามในโปรแกรม Quizizz

Canva

      Canva เป็นเว็บไซต์สำหรับออกแบบภาพที่ใครๆ ก็ใช้ได้ มีทั้งแบบสำเร็จรูปและเครื่องมือต่างๆ ให้เลือกมากมาย เหมาะสำหรับคนทั่วไป ไปจนถึงนักออกแบบมือโปรเลย เว็บนี้จะช่วยให้เราสร้างภาพต่างๆ เช่น พรีเซนเทชั่น รูปลงโซเชียลมีเดีย หรือโปสเตอร์ที่สวยๆ ได้ Canva ใช้งานง่าย แถมยังทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วย จึงเป็นตัวช่วยดีๆ ที่จะทำให้เราออกแบบงานได้อย่างมืออาชีพ ด้วยความสามารถของ AI ในโปรแกรม Canva ทำให้โปรแกรม Canva สามารถ Generate image และ Video ตลอดจนมีคำสั่ง Magic ในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยให้การตกแต่งและตัดต่อรูปภาพทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการ Generate ภาพในโปรแกรม Canva

D-ID

      D-ID เป็นโปรแกรมที่ใช้ AI สร้างวิดีโอโดยเน้นให้คนกับคอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ พวกเขามีโปรแกรมต่างๆ ทั้งที่เปลี่ยนรูปภาพให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่พูดได้ หรือสร้างหุ่นเสมือนจริงที่เราโต้ตอบด้วยได้ เทคโนโลยีของ D-ID จะทำให้การใช้เครื่องจักรต่างๆ รู้สึกเหมือนคุยกับคน จะเอามาใช้กับงานบริการลูกค้า การตลาด หรือแม้แต่การสอนก็ได้ โดยทางบริษัทยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวด้วย

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม D-id ใน Generate Video ให้มีหุ่นเสมือนจริงพูดได้

Class Point

      Class Point เป็นโปรแกรมเสริมหรือ Add on ในโปรแกรมการนำเสนอ PowerPoint ส่งผลให้โปรแกรม PowerPoint มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการผสานแบบทดสอบเชิงโต้ตอบ การสร้างแบบทดสอบด้วยการประยุกต์ใช้ AI ส่งเสริมให้เกิด Engagement ในการเรียน ClassPoint ช่วยเปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิม ๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการ Generate ข้อคำถามประเภทตัวเลือก ในโปรแกรม ClassPoint

      จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าเทคโนโลยี AI กำลังพลิกโฉมหน้าการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ โปรแกรม AI ที่นำเสนอในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ปัจจุบันยังมีโปรแกรม AI อีกมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในแวดวงการศึกษา ผู้เขียนคาดว่าในอนาคตการใช้ AI ในการศึกษาจะยิ่งแพร่หลายมากขึ้น โปรแกรม AI จะมีบทบาทสำคัญและช่วยลดภาระงานของครู สร้างโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีเท่าเทียมกัน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Personalized Learning มากขึ้น

      แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การใช้ AI ในการศึกษา ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เช่น ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และจริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง จำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนากรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ AI ในการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด อนาคตของการศึกษา อยู่ในมือของเราทุกคน การใช้ AI อย่างชาญฉลาดจะช่วยสร้างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ทุกคน

รายการอ้างอิง
https://www.magicschool.ai
https://quizizz.com
https://www.d-id.com
https://www.canva.com
https://www.classpoint.i

Social Share...