You are currently viewing เทคโนฯ ชวนชิม สุขใจ-ไอติม

เทคโนฯ ชวนชิม สุขใจ-ไอติม

เทคโนฯ ชวนชิม สุขใจ-ไอติม

บุคลากรศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหาร ในงานดนตรีในสวน 45 ปี มสธ.กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ร้านเทคโนฯ ชวนชิม สุขใจ-ไอติม ขายไอศกรีมกะทิ และลูกชิ้นปิ้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม โดยบรรยากาศในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่วยสินค้า อาหาร การสาธิตงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น และการแสดงดนตรีในสวน

Social Share...