You are currently viewing ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงาน

ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 บุคลากรศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส พร้อมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะและได้รับเกียรติจาก คุณต่าย-กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทยพีบีเอส มาเป็นวิทยากรบรรยายการนำเสนอสื่อในยุคใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ การสร้างวิดีโอคอนเทนต์ การสตรีมสด และการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเผยแพร่เนื้อหา พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน จากนั้นได้พาเยี่ยมชมกระบวนการการผลิตรายการออกอากาศรายการสด “วันใหม่วาไรตี้” และเยี่ยมชมสตูสื่อดิจิทัล นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
Social Share...