เคล็ดลับการถ่ายภาพสำหรับมือใหม่: ฉบับปูพื้นฐาน” (ตอนที่ 3)

เคล็ดลับการถ่ายภาพสำหรับมือใหม่: ฉบับปูพื้นฐาน" (ตอนที่ 3) อังคณา  พรรณนราวงศ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.      จากตอนที่แล้วได้กล่าวถึงเคล็ด(ไม่)ลับการถ่ายภาพสำหรับช่างภาพมือใหม่ โดยนำเสนอหลักการจัดองค์ประกอบภาพเกี่ยวกับการวางภาพในตำแหน่งจุดสนใจ เส้นนำสายตา และลักษณะพื้นผิว ที่ช่างภาพสามารถนำหลักการเหล่านี้มาใช้สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ดูสวยงาม เกิดเป็นภาพงานศิลปะ…

0 Comments

การใช้ Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก

การใช้ Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก อ.ดร. วชิระ พรหมวงศ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.      เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยี Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก ด้วยตนเอง…

0 Comments

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างโมเดลใบหน้า-เสียง ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างโมเดลใบหน้า-เสียง ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กิตติพันธ์ นาคมงคลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจัทัลเพื่อการศึกษาทางไกล      เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่เพียงแค่ในภาคอุตสาหกรรมหรืองานวิจัย แต่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพและกิจกรรม รวมถึงการศึกษา หนึ่งในเทคโนโลยี…

0 Comments

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสตูดิโอทีวี 4 ชั้น 1 อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC)

0 Comments

5 AI คู่ใจนักวิชาการ ผนึกกำลังสู่ความสำเร็จทางวิชาการ 

5 AI คู่ใจนักวิชาการ ผนึกกำลังสู่ความสำเร็จทางวิชาการ อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.      ในยุคสมัยที่มีข้อมูลมากมายล้นหลาม บทบาทของ AI…

0 Comments