You are currently viewing การใช้ Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก

การใช้ Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก

การใช้ Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก

อ.ดร. วชิระ พรหมวงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

      เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยี Generative AI ในการผลิตภาพกราฟิก ด้วยตนเอง เทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้านกราฟิกได้อย่างรวดเร็ว

บทนำ

      ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี AI ได้ก้าวหน้าอย่างมากในหลายๆ ด้าน และหนึ่งในนวัตกรรมล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคือ Generative AI หรือ AI ที่สามารถสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตภาพกราฟิก เทคโนโลยีนี้ได้เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักออกแบบ ศิลปิน และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านภาพนิ่ง

ความหมายของ Generative AI สำหรับการผลิตภาพกราฟิก
      Generative AI เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการสร้างข้อมูลใหม่ๆ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ โดยใช้การเรียนรู้จากตัวอย่างข้อมูลจริงจำนวนมาก ระบบ AI จะวิเคราะห์และสังเคราะห์ลักษณะเฉพาะของข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่มีความคล้ายคลึงแต่ไม่ซ้ำกับตัวอย่างเดิม ตามคำสั่งหรือแรงบันดาลใจของผู้ใช้ ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นภาพที่คล้ายหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ และมีคุณภาพสูงแม้จะไม่ใช่ภาพจริง

การใช้งาน Generative AI สร้างภาพ
      การใช้งาน Generative AI สำหรับสร้างภาพนั้นค่อนข้างง่ายและสะดวก คุณสามารถใช้เว็บแอปพลิเคชันหรือโมเดลที่พัฒนาโดยบริษัท AI ชั้นนำ เช่น DALL-E จาก OpenAI, Midjourney และ Stable Diffusion เป็นต้น หัวใจสำคัญในการผลิตภาพกราฟิกโดยใช้ Generative AI คือ การใส่ข้อความและชุดคำสั่ง หรือที่เรียกว่า Prompt โดยมีหลักการ ดังต่อไปนี้

หลักการสร้าง Prompt

  1. เลือกธีมหรือแนวคิดหลัก เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจว่าคุณต้องการรูปภาพเกี่ยวกับอะไร ธีมหรือแนวคิดหลักนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ Prompt ตัวอย่างเช่น “ปลา Betta สีสันสดใส” หรือ “ตำนานเรื่องเก่าแก่ในยุครุ่งเรือง”
  2. ให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง หลังจากได้แนวคิดหลักแล้ว ให้เพิ่มรายละเอียดเจาะจงเพื่อทำให้ภาพนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไร ผลลัพธ์ก็จะยิ่งตรงกับที่ท่านต้องการมากขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น “ปลา Betta สีแดงสดใส มีครีบพริ้วคล้ายผ้าไหมสีขาว กำลังแหวกว่ายในน้ำใสราวกระจก”

  1. ระบุสไตล์ศิลปะ สไตล์ศิลปะที่ท่านเลือกจะมีผลต่อรูปแบบของภาพเป็นอย่างมาก ท่านอาจต้องการภาพสไตล์เรียลลิสติก อิมเพรสชันนิสม์ หรือสไตล์อื่นๆ ให้ระบุไว้ใน Prompt ด้วย ตัวอย่างเช่น “ปลา Betta นีออนป๊อบอาร์ตที่สวยงามแปลกตา”
  2. เพิ่มองค์ประกอบและรายละเอียดเสริม คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเสริมเพื่อทำให้ภาพดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เช่น องค์ประกอบของฉาก แสงและเงา อารมณ์และบรรยากาศ มุมมองกล้อง เทคนิคศิลปะพิเศษ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น “ปลา Betta นีออนป๊อบอาร์ตที่สวยงามแปลกตา ว่ายอยู่กลางอุโมงค์นีออน มีแสงสะท้อนวาววับบนผิวน้ำ”
  3. ทดสอบและปรับแก้ไข หลังจากเขียน Prompt เรียบร้อยแล้ว ให้ลองสร้างภาพดู หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ปรับแก้ Prompt ด้วยการเพิ่ม/ลด/แก้ไขรายละเอียด จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ กระบวนการนี้อาจต้องทำซ้ำหลายรอบ

          โดยสรุป หลักการสร้าง Prompt ประกอบด้วย เลือกธีมหรือแนวคิดหลัก ให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง ระบุสไตล์ศิลปะ เพิ่มองค์ประกอบและรายละเอียดเสริม และทดสอบและปรับแก้ไข

ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Prompt ภาพวาดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของบ้านไร่ในยามรุ่งอรุณ

ภาพที่ 2 ภาพปลากัด 3D Model ที่มีสีน้ำกระจายรอบตัว โดยใช้ Copilot Design ในการผลิต

      ตัวอย่าง Prompt จากภาพที่ 2 เช่น คุณสามารถพิมพ์คำสั่งว่า Photo realistic 3D betta fish with vibrant radioactive pink and black colors, intricate details, and a neon splash effect in green-colored water. “

      เมื่อใส่ Prompt AI จะสร้างภาพดังตัวอย่างภาพตามที่ คุณต้องการให้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งและควบคุมผลลัพธ์ได้อย่างละเอียดด้วยการเพิ่มคำสั่งเฉพาะเจาะจง เช่น สี สไตล์ มุมมอง หรือรายละเอียดต่างกัน

      ข้อดีของการใช้ Generative AI คือความรวดเร็ว ความหลากหลาย และการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างศิลปินมาวาดหรือถ่ายภาพ ซึ่งเหมาะสมกับการทำงานด้านกราฟิกเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือสำหรับการออกแบบเบื้องต้น

      อย่างไรก็ตาม ควรใช้ Generative AI อย่างระมัดระวัง เนื่องจากภาพที่สร้างขึ้นอาจมีข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านลิขสิทธิ์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องระวัง

สรุป: Generative AI นับเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งานด้านภาพและกราฟิก ด้วยความสามารถในการสังเคราะห์ภาพจากคำสั่งง่ายๆ เทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัว ลดเวลาและต้นทุนในกระบวนการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ต้องใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากประเด็นด้านลิขสิทธิ์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องระวัง

 

อย่างไรก็ตามการผลิตกราฟิกโดยใช้ Generative AI อาจจะต้องใช้การฝึกฝนและการพัฒนาการใส่ชุดคำสั่งหรือ Prompt คุณสามารถติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ ของเรา  https://oet.stou.ac.th หรือ หากสนใจต้องการผลิตกราฟิกสามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่ https://oet.stou.ac.th/graphic-service/ ร่วมกันสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมล้ำสมัย พัฒนาการศึกษาทางไกลเพื่อความยั่งยืน ไปกับเราที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

Social Share...