You are currently viewing โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้”
AI in education

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญครู คณาอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้” ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 เวลา 9.00 – 12.00 สมัครเข้าร่วมในรูปแบบ onsite และ online ได้ที่นี่ >> www.stou.ac.th/link/dipFH

(หมดเขตรับสมัคร 18 มิ.ย.67 รับจำนวนจำกัด เพียงรูปแบบละ 40 ท่าน เท่านั้น !!!)
หลังจากสมัคร ทางผู้จัดงานจะรับส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมฯ ให้ภายในวันที่ 18 มิ.ย.67

Social Share...