You are currently viewing สทศ.ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จังหวัดนครราชสีมา

สทศ.ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จังหวัดนครราชสีมา

  • Post author:
  • Post category:CSR

      เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 บุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รวบรวมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็ก ส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแบ่งปันให้กับน้องๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆ

Social Share...