บริการของเรา

รับออกแบบงานกราฟิกและถ่ายภาพ

รับผลิตงานกราฟิกภาพนิ่ง งานตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ

ถ่ายทำสารคดี

รับถ่ายทำสารคดี Vlog คอนเทนต์และวิดีโอสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกสถานที่

จัดอีเว้นท์และนิทรรศการ

รับทำสื่อชุดวิชาทั้งวิดีโอ พาวเวอร์พ้อย และสื่อการสอนต่างๆเพื่อนำเสนอผ่านทาง Youtube หรือทางช่องทางต่างๆ

ผลิตคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ

รับเปิดห้องประชุมเพื่อทำการสอนออนไลน์ หรือจัด คอร์สออนไลน์ต่างๆผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นและช่องทางออนไลน์ต่างๆ

icon_05-เช่าสตูดิโอ

เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ และทีมถ่ายทำ

มีบริการเช่าสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียง หรือห้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึก ทั้งในและนอกสถานที่

บริการวิชาการ

บริการงานวิจัย วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกี่ยวกับ สทศ.

❝สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ❞

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้

รอบรั้ว สทศ. ​

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น  (The Open University of Japan) เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น  (The

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เพื่อพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนเก่งงานและเป็นคนดี การสร้างเสริมจรณทักษะเป็นคุณลักษณะที่จะช่วยให้บุคคล

ประกาศข่าวจาก สทศ.

ความภาคภูมิใจ

รศ.ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่20 /2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

Read More »

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2565 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น

Read More »

ขอแสดงความยินดี น.ส.นัฎวรรณ เศรษฐบุตร ได้รับบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 44 ปี

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2565 น.ส.นัฎวรรณ เศรษฐบุตร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

Read More »

แหล่งเรียนรู้แบบเปิด

เคล็ด(ไม่)ลับการถ่ายภาพสำหรับมือใหม่ : ฉบับปูพื้นฐาน (ตอนที่ 2)

เคล็ด(ไม่)ลับการถ่ายภาพสำหรับมือใหม่ : ฉบับปูพื้นฐาน (ตอนที่ 2) อังคณา  พรรณนราวงศ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.    

Read More »

เคล็ดลับ “ประหยัดพลังงานที่ทุกคนก็ทำได้ในออฟฟิศ”

การผสมผสานระหว่างการถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์: สร้างผลงานที่ไม่เหมือนใคร นางสาวหทัยวรรณ  คงมีสุขสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.       เราใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศกันวันละกว่า 8

Read More »

การผสมผสานระหว่างการถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์: สร้างผลงานที่ไม่เหมือนใคร

การผสมผสานระหว่างการถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์: สร้างผลงานที่ไม่เหมือนใคร อลิสา อาซมีสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.       การถ่ายภาพและงานกราฟิก คือศิลปะการในการจัดแสง

Read More »

เคล็ด(ไม่)ลับการถ่ายภาพสำหรับมือใหม่ : ฉบับปูพื้นฐาน

เคล็ด(ไม่)ลับการถ่ายภาพสำหรับมือใหม่ : ฉบับปูพื้นฐาน อังคณา  พรรณนราวงศ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.       สำหรับนักถ่ายภาพมือใหม่คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่า

Read More »

นวัตกรรมของเรา

ฝึกงานกับเรา

เปิดโอกาสให้น้องๆ... ที่กำลังศึกษาอยู่

ได้มาเรียนรู้การทำงานจริงกับพี่ๆที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคการศึกษาหรือในหลักสูตรการศึกษาเพื่อฝึกงาน

Welcome all students to learn real work with experienced seniors during the semester break or in an internship program.

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
Qualifications: Applicants must meet at least one of the following:
1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      High school students
2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
     Students at the Vocational Certificate (Vocational Certificate) or Diploma
     (Higher Vocational Diploma) level
3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา
     Students at any level of higher education and in any field of study
4. นักเรียนและนักศึกษาลักษณพิเศษ (ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง)
     Special needs students who have qualifications according to points 13

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

Open Hours

เวลาทำการ 8.30–16.30

ติดต่อผ่านโทรศัพท์ในเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 025047307